Find Your Country

JAGUAR ACCESSORIES

E-Pace

Další Jaguar Accessories
Skip tertiary navigation

Publieke laadkabel

Publieke laadkabel

De publieke laadkabel biedt een upgrade ten opzichte van de standaard laadkabel voor thuis, deze zorgt voor een gereduceerde laadtijd. De kabel is vijf m lang en is compatibel met een universele A/C wallbox voor thuis. Daarnaast is hij ook compatibel met publieke laadpalen. De kabel kan worden opgeborden in een handige tas. Pouze pro PHEV. Pro wallboxy a k veřejnému nabíjení. Wallboxy musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Běžné prodlužovací kabely a adaptéry nesmí být nikdy připojovány k nabíjecím kabelům ani elektromobilům. POZOR: Doby nabíjení se liší podle trhu/regionu, zdroje energie a vybavení použitého k nabíjení. Dostupnost a kompatibilita nabíjecího příslušenství se může podle konkrétního trhu/regionu lišit – informace k možnostem dostupným na vašem trhu vám poskytne smluvní partner Jaguar.

Cena: 7 999,00 Kč

Uváděné ceny jsou nezávazné prodejní ceny včetně DPH 21 % bez montáže. Změna cen vyhrazena. Změna směnného kurzu může mít za následek změnu ceny. Další informace vám ochotně poskytnou smluvní partneři Jaguar.

Číslo dílu: J9D1144