Skip Navigation

Find Your Country

JAGUAR ACCESSORIES

Další Jaguar Accessories

Publieke laadkabel

De publieke laadkabel biedt een upgrade ten opzichte van de standaard laadkabel voor thuis, deze zorgt voor een gereduceerde laadtijd. De kabel is vijf m lang en is compatibel met een universele A/C wallbox voor thuis. Daarnaast is hij ook compatibel met publieke laadpalen. De kabel kan worden opgeborden in een handige tas.Pro wallboxy a k veřejnému nabíjení.Wallboxy musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Běžné prodlužovací kabely a adaptéry nesmí být nikdy připojovány k nabíjecím kabelům ani elektromobilům. POZOR: Doby nabíjení se liší podle trhu/regionu, zdroje energie a vybavení použitého k nabíjení. Dostupnost a kompatibilita nabíjecího příslušenství se může podle konkrétního trhu/regionu lišit – informace k možnostem dostupným na vašem trhu vám poskytne smluvní partner Jaguar.

Cena: 7 907,00 Kč

Cena zahrnuje montáž. Uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny včetně 21% DPH. Změna směnného kurzu může mít za následek změnu ceny.

Číslo dílu: J9D1144