Skip Navigation

Find Your Country

JAGUAR ACCESSORIES

Další Jaguar Accessories

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj, 1 kg. Lze použít při široké škále požárů, včetně požáru benzínu a elektroinstalace.V některých zemích je hasící přístroj ve vozidle povinný / předepsaný zákonem.

Cena: 4 729,00 Kč

Cena zahrnuje montáž. Uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny včetně 21% DPH. Změna směnného kurzu může mít za následek změnu ceny.

Číslo dílu: T2R10328